Privacyverklaring - Noctua Nature Hides

Noctua Nature Hides
Ga naar de inhoud
Privacyverklaring:
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Noctua Nature Hides kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Noctua Nature Hides, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Noctua Nature Hides verstrekt. Noctua Nature Hides kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM NOCTUA NATURE HIDES GEGEVENS NODIG HEEFT
Noctua Nature Hides verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Noctua Nature Hides heeft deze gegevens ook nodig om de boekingen en of reserveringen correct uit te kunnen voeren.
Daarnaast kan Noctua Nature Hides uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG NOCTUA NATURE HIDES GEGEVENS BEWAART
Noctua Nature Hides bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Noctua Nature Hides verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar postbus@noctuanaturehides.nl. Noctua Nature Hides zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Noctua Nature Hides neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Noctua Nature Hides verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Noctua Nature Hides op via postbus@noctuanaturehides.nl.   Noctuanaturehides.nl is een website van Noctua Nature Hides.
Noctua Nature Hides is als volgt te bereiken:
Postadres / Vestigingsadres: Schuppert 3a, 7244 NH te Barchem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08216015
Telefoon: 06 - 504 027 01
E-mailadres: postbus@noctuanaturehides.nl.
Noctua Nature Hides
tel: 06-50 40 27 01
Schuppert 3a
7244 NH  Barchem
tel: 06 - 50 40 27 01
KvK     08216015
BTW   NL804155859.B01
IBAN   NL25ABNA0621032522
BIC     ABNANL2A
Copyright © 2023 Noctua Nature Hides
foto's Hans Menop en Bert Broens
Terug naar de inhoud